Mariegatan 46 (nr 1073)

Sökanden önskar en planändring i enlighet med inlämnade ritningar bygga ett bostadsvåningshus så att byggnadsrätten sänks, byggnadsytan ändras från en som omfattar nästan hela tomten till två varav en för huvudbyggnad och en för gårdsförråd, att antalet våningar höjs. Planeringen utgår från riktlinjerna i generalplanen.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden19.09 - 03.10.2016. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast kl.15.00   03.10.2016 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Utställd 14 dag - Stadsstyrelse - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades