Mellangårdsvägen 4 (nr 1071)

Sökanden önskar en planändring så att på tomten får byggas en byggnad för fast boende med byggnadsrätten om ca 250 m2 våningsyta i I ½ våningar med putsad fasad och träfasad samt med falsat plåttak i enlighet med de till anhållan inlämnade skisserna. Sökanden har före anhållan om stadsplaneändring inlämnat en anhållan om tomtmätning till staden.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden 02.05 - 16.05.2016. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 16.05.2016 kl.15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsarkitekt - Utställd 14 dag - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades