Sjöpromenaden (Pommern) (nr 1069)

Stadsfullmäktige beslöt 21 §, 26.01.2016 att uppdra åt stadsarkitektkansliet att bereda en ändring av stadsplan i enlighet med skissritningarna i kommitténs rapport. Inledningsvis konstateras i kommittérapporten att Pommern är ett kulturarv i världsklass och en symbol för Mariehamn, hela Åland och den internationella segelsjöfartsepoken. För att säkerställa Pommerns långsiktiga bevarande är det viktigt med regelbundet underhåll och en väl genomtänkt bevarandeplan. Ett led i detta är en specialanpassad docka för Pommern. Därtill konstateras att Sjöfartsmuséet och Museifartyget Pommern utgör den främsta kulturhistoriska sevärdheten i Mariehamn, vilket sätter höga krav på utformningen av de nya konstruktionerna på området och att onödiga ingrepp i miljön ska undvikas och den historiska autenticiteten inte ska äventyras. Pommern och Sjöfartsmuséet ska bilda en helhet.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden 29.03 - 12.04 2016. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 12.04.2016 kl.15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN 

Stadsarkitekt - Utställd 14 dag - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades