Östra Skolgatan 1 (nr 1067)

Sökanden anhåller om ändring av stadsplanen så att byggnadsytan och byggnadsrätten möjliggör en utbyggnad mot gårdssidan om ca 4 m x 5 m enligt inlämnad bilaga.  Sökanden anhåller att byggnadsrätten höjs till 245 m våningsyta vilket skulle höja exploateringstalet till 0.38. Markanvändning och antalet våningar skulle kvarstå såsom i gällande stadsplan.  Motivet är att genom utbyggnaden förlänga utesäsongen samt ge byggna-den ett mer balanserat utseende.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden 01.02 - 15.02 2016. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 15.02.2016 kl.15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsarkitekt - Utställd 14 dag - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades