Smedsgränd 7 (nr 1066)

Sökanden anhåller om ändring av stadsplanen så att byggnadsrätten ökas till e=0.35 och att antalet bostäder höjs till 5 st samt att vindsvåning tillåts enligt inlämnad bilaga.  Motivet är att befintligt hus har innehållit 4 bostäder + 2 rum med pentry och gemensam WC på vinden. Huset avvek från stadsplanen redan då gällande plan upprättades.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden 01.02 - 15.02 2016. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 15.02.2016 kl.15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsarkitekt - Utställd 14 dag - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades