Neptunigatan 59 (1062)

Markägaren önskar K-märka befintligt bostadshus med motiveringen att byggnaden planerats av arkitekt Bertil Jung och att byggnaden av stadsarkitektkontoret bedömts tillhöra kategori A. Därtill önskar sökanden att befintlig byggnadsrätt omplaceras till det framtida K-huset och en gårdsbyggnad i en våning och ett garage.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadskansliet under tiden 29.04 - 30.05.2016. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 30.05.2016 kl.15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.

Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna, planförslaget är även tillgängligt på stadens hemsida samt på biblioteket.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades