Strandgatan 25 o 27 (stplnr 1059)

Markägaren anhåller om en stadsplanändring så att tomtmark överförs från den ena tomten till den andra, byggnadsrätten höjs för de båda nya tomterna samt att byggnadsytor och antal våningar revideras. Planförslaget innebär bl.a. att tomtmark överförs från den ena tomten till den andra och att två nya tomter bildas, markanvändningen moderniseras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna och antalet våningar ändras. Planförslaget avviker från generalplanen vad gäller markanvändning och exploateringstal. Planförslaget följer intentionerna i generalplanen vad gäller antalet våningar.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 24.04 - 25.05.2015. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 25.05.2015 kl. 15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d
328 x 7

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Planförslaget är även tillgängligt på stadens hemsida och på biblioteket.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades