Norrböle

Förslag till ändring av stadsplanen och tomtindelningen för stadsdelen Norrböle, kvarter 6, tomt 11 och kvarter 16, tomt 1, del av gatuområdet 21K jämte Dalkarby by, del av lägenheten Rnr 4:61 samt tomtindelning för stadsdelen Norrböle, kvarter 6, tomt 14.

Sökanden önskar ändra stadsplanen så att tomten Norrböle-6-11 förstoras norrut över gatumark och tomt Norrböle-16-1 minskas söderut i motsvarande grad så att omfattningen av befintligt gatuområde mellan tomterna kvarstår. Planförslaget innebär bl.a. att tomterna förstoras och förminskas samt att markanvändningen ändras. Planförslaget följer intentionerna i generalplanen.

PLANEPROCESSEN

Stadutvecklingsnämnd - Utställd 14 dag - Stadsstyrelse - I kraft efter 30 dag

 

Sidan uppdaterades