Formansgränd 5 - 7 (nr 1020)

Sökanden önskar ändra stadsplanen för att möjliggöra en mindre tillbyggnad. Planförslaget innebär bl.a. att markanvändningen ändras och att byggnadsrätten ökar. Planförslaget är i enlighet med generalplanen.

 PLANEPROCESSEN

Stadutvecklingsnämnd - Utställd 14 dag - Stadsstyrelse - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

 

 

Sidan uppdaterades