Strandgatan 3 (1086)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att sammanslå tomterna, ändra byggnadsytorna och antal våningar samt utöka byggnadsrätten.

Planutkastet innebär bl.a. tomterna sammanslås, markanvändningen ändras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna ändras och att antalet våningar höjs.
Planutkastet följer generalplanen vad gäller markanvändning och avviker vad gäller byggnadsrätt och antal våningar. Planändringen bedöms ha större verkan varför stadsutvecklingsnämnden arrangerar ett samrådsmöte.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Sidan uppdaterades