Uppgårdsvägen 18 (Stplnr 1065)

Sökanden anhåller om att förstora sin arrendetomt så att tomten breddas 5 m österut. Motiveringen är att företaget växer och behov av större försäljningsytor samt flera kundparkeringar behövs utomhus.

Besvär har inlämnats till Ålands Förvaltningsdomstol

PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades