Utvecklingsplan Österhamn

Sedan år 2012 har staden arbetat med att ta fram en stadsplaneändring som skulle ta ett helhetsgrepp om området från ångbåtsbryggan till Sjökvarteret och på så sätt bana väg för upprustning av området som skulle göra det mer attraktivt som besöks- och turistmål.

Maj 2012 ordnades en öppen diskussion i stadshuset inför framtagandet av en utvecklingsplan.

Skissritningar över ett promenaddäck togs fram 2013.

Under 2016-18 har ett förslag till utvecklingsplan tagits fram.

Stadsutvecklingsnämnden har 20.8.2018 omfattat utvecklingsplanen för området mellan MSF och Sjökvarteren som underlag för stadsplaneändring för området.

Sidan uppdaterades