Delgeneralplan för centrum

Staden har tagit fram ett utkast för en delgeneralplan över Mariehamns centrum.

Samrådsmöte arrangerades den 1 mars 2017 kl 18 på stadsbiblioteket då stadsarkitekten informerade. På stadsbibliotekets fanns materialet samlat till en utställning under tiden 1-22 mars 2017. Synpunkter gällande ärendet kunde lämnas skriftligen eller muntligen senast den 31 mars 2017 till stadsarkitektkansliet. I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.
Ärendematerialet finns här på sidan och på stadsarkitektkansliet.

PLANEPROCESSEN

Stadsutv.nämnd - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Bilagor 2017

Presentation vid tv-sänd aftonskola 29 november 2016

Bilagor till kommitténs slutrapport januari 2016

Sidan uppdaterades