Korrviksv 10, Notdragargr 14 (1113)

Sökanden anhåller om en ökning av tomternas exploateringstal.

Planförslaget innebär tomternas byggnadsrätt höjs, att tillägg för garage införs och att byggnadsytorna förändras.

Planförslaget avviker inte från generalplanen.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 14 – 28.10.2019. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 28.10.2019 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida. Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades