Nygatan 9 (1112)

Planförslaget innebär att bilplatsnormen ändras.

Planförslaget avviker inte från generalplanens intentioner vad gäller markanvändning, antal våningar och exploateringstal och den behandlas som en enkel planprocess. Planändringen bedöms ha ringa inverkan i jämförelse med gällande plan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget har varit framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 15 – 29.7.2019. Ingen anmärkning har inlämnats.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Stadsarkitekten har godkänt planförslaget den 5.8.2019 § 9.
Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades