Torggatan 25 (1106)

Planförslaget innebär att markanvändning och byggnadsytor ändras.

Stadsplaneförslaget har varit framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 1 – 15.4.2019 då en anmärkning inkom. Utgående från anmärkningen har planförslaget ändrats och stadsarkitektkansliet har hört sökanden och de som gjort anmärkningarna. Ändringen har godkänts av både sökanden och de som anmärkt.
Stadsarkitektkansliets bedömning är att den gjorda ändringen är liten och gäller enskilt intresse. De intressenter som berörs av ändringen har särskilt hörts om orsak. Med hänvisning till plan- och bygglag för landskapet Åland § 31 behöver planförslaget inte ställas ut på nytt.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Stadsarkitekten har godkänt planförslaget den 14.5.2019 § 5.
Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades