Torggatan 25 (1106)

Planförslaget innebär att markanvändning och byggnadsytor ändras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 1 – 15.4.2019. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 15.4.2019 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida. Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

 

 

 

Sidan uppdaterades