Forellvägen 19 (1103)

Planförslaget innebär att tomten delas i två tomtdelar med en instruktiv tomtgräns. Markanvändning, byggnadsrätt och antal våningar ändras.

Planförslaget avviker inte från generalplanen.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 11 – 25.2.2019. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 25.2.2019 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades