Södragatan 9 (1102)

Planförslaget innebär att tomten delas samt att markanvändning och byggnadsytor ändras.

Planförslaget avviker inte från generalplanen.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget har varit framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 10–24.6.2019. Ingen anmärkning har inlämnats.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Stadsarkitekten har godkänt planförslaget den 24.6.2019 § 7.
Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

 

 

Sidan uppdaterades