Baltichallen (1099)

Sökanden önskar att befintligt idrottsområde utökas för att kunna bygga stadens nya friidrottsanläggning.

Planförslaget innebär bl.a. att idrottsområdet förstoras österut, markanvändningen för idrottsområdet ändras till allmän tomt och markanvändningen för parkeringsområdet ändras från parkområde till trafikområde. Byggnadsrätten kvarstår som i gällande plan. Byggnadsytor och bestämmelser införs för att reglera byggandet.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker från generalplanen vad gäller markanvändning vilket innebär att ärendet behandlas som en komplex planprocess.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan och samråd arrangeras inte.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades