Kasberget kvarter 9 (1098)

Staden initierar en planändring för att ändra bostadsvåningshustomter till egnahems-, parhus och radhustomter.

Planärendet innebär en betydande förändring jämfört med gällande stadsplan vilket innebär att ett samrådsförfarande under beredningsskedet är ändamålsenligt.

Samrådsmöte hålls i Norra Foajén i stadshuset måndagen den 12 november 2018 kl. 18.00 då stadsarkitekten informerar. Synpunkter gällande ärendet lämnas skriftligen eller på samrådsmötet eller senast den 23 november 2018 kl 15.00 till Stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.
Materialet är även tillgängligt på stadsarkitektkansliet.

 

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30  d

 

 

Sidan uppdaterades