Ljungvägen (1092)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring så att markanvändningen ändras för att möjliggöra studerandebostäder.

Planförslaget innebär bl.a. att ändra markanvändningen och modernisera planbestämmelserna samt komplettera normer och bestämmelser för bilplatser och friyta för ungdoms- och studerandebostäder. Byggnadsrätt, byggnadsyta och antal våningar kvarstår som i gällande plan.
Planförslaget avviker inte från generalplanen.
Planändringen bedöms inte ha större verkan varför inte samråd arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden 19.2 – 5.3.2018. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 5.3.2018 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

 

Sidan uppdaterades