Södra Lillängen (nr 1017)

Staden initierar en stadsplan för ett egnahemsområde samt intilliggande natur- och strandområde. I planprocessen för ärendet ingår att samråd hålls i beredningsskedet av ärendet. Samråd har hållits den 26.1 – 10.2.2017.


PLANEPROCESSEN

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 16.4 – 16.5.2018. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 16.5.2018 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

SUN - STDS - Utställd 30 d- STFGE - I kraft efter 30 dUnder utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades