Felanmälan e-formulär

Vi tar emot felanmälan som rör gator och torg, gång och cykelväger, parkområden och dylikt. Det kan gälla till exempel snöröjning, skador på gata, städning och underhåll, trafikljus, översvämmningar, skadade planteringar.

Du kan göra felanmälan genom att fylla i e-formuläret nedan.
Om Du hellre vill göra felanmälan per telefon, ring tfn: 5310 eller jour 531 599.

Tack för din hjälp!

Felanmälan

Ämne


Sidan uppdaterades