Cykla i Mariehamn

I Mariehamn finns både separata cykelvägar och cykelvägar i blandtrafik. Som regel är det inte tillåtet att cykla på trottoarer. Undantagna från regeln är barn upp till 12 års ålder som tillåts att cykla på trottoarer där det saknas gång- och cykelväg.

Det finns en karta i pdf där du kan se var det finns cykelvägar, de är markerade med heldragen röd linje. På kartan finns också gångvägar som är markerade med heldragen blå linje och motionsbanor som är markerade med heldragen gul linje.

Sidan uppdaterades