Stadsbildsbidrag

Mariehamns stads beviljar stadsbildsbidrag för enskilda åtgärder på byggnader som är i privat ägo och dokumenterat kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefulla. Syftet är att bevara Mariehamns äldre byggnadskultur.


Nu kan du ansöka om stadsbildsbidrag!

Skriftlig ansökan på blankett "Ansökan om stadsbildsbidrag" riktas till Mariehamns stad, Stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax före den 16.11.2018.

 

En byggnadsåtgärd som medges bidrag bör vara utförd i samråd med stadsarkitektkansliet, och bidraget utbetalas efter att åtgärden är genomförd.  Bidrag beviljas en gång per år, vanligtvis i slutet av året. Ansökningstiden annonseras i de två lokala dagstidningarna. Om du vill ansöka om bidrag lämnar du in en skriftlig ansökan till stadsutvecklingsnämnden.

 

Sidan uppdaterades