Gällande avropsavtal

Här presenteras Mariehamns stads förvaltningsövergripande avropsavtal. De listas enligt avtalsområde med leverantör och avtalsperiod angiven (inom parentes anges möjlig förlängning).

Ekologisk mjölk, 1 %, 1,5 %
Ålands centralandelslag, ÅCA
22.12.2016 - 21.12.2018 (22.12.2018 - 21.12.2020)

Kontorsmaterial och förnödenheter
Wulff Oy Ab
17.10.2016 - 17.10.2019 (17.10.2019 - 17.10.2020)

Kontorstryck
Wulff Oy Ab
11.3.2015 - 10.03.2017 (11.3.2017 - 10.3.2018)

Bensin och diesel
Rundbergs Bil och Service Ab
21.10.2014 - 20.10.2016 (20.10.2017)

Lätt eldningsolja
Rundbergs Bil och Service Ab
18.11.2014 - 17.11.2015 (17.11.2016)

Skafferi- och torrvaror
Dinera Livsmedelsservice AB
14.4.2017 - 13.4.2018

Sidan uppdaterades