Upphandling av vilmadrasser inklusive madrassöverdrag

Föremålet för upphandlingen, 330 vilmadrasser.

Förfarande
Öppet förfarande under EU:s trösklevärde

Sista dag för frågor
24.9.2018 (elektroniskt via portalen e-Avrop)

Sista anbudsdag
1.10.2018 (e-Anbud)

För fullständiga uppgifter om upphandlingen samt frågor och svar besök
https://www.e-avrop.com/aland/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=38781

Sidan uppdaterades