Ventilationsrengöring Trobergshemmet

Fastighetsavdelningen begär in anbud på rengöring av hela Trobergshemmets ventilationssystem.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, fastighetsavdelningen

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Kontaktperson för frågor
Jonas Smedman, tfn. 018-531 526 eller 018-0457 529 2941
e-post: jo
nas.smedman@mariehamn.ax

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad
Fastighetsavdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

eller e-post: fastighet@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
27.3.2017

Sidan uppdaterades