Anbudsförfrågan av nyckelfri hemtjänst

Äldreomsorgen i Mariehamns stad inbjuder härmed att senast 31.05.2017 lämna anbud på nyckelfri hemtjänst.

Föremål för upphandlingen
Hemtjänsten skall bli nyckelfri för att underlätta arbete samt spara på miljö, från och med 01.01.2018. Denna anbudsförfrågan gällernyckelfri hemtjänst under tiden 01.01.2018 - 31.12.2021 med möjlighet till förlängning.

Upphandlandlingsform och -enhet
Upphandlingen genomförs som öppen upphandling.
Upphandlande enhet är Mariehamns stad (FO-nummer 0205071-4).
Beställande enhet inom staden är socialförvaltningen, avdelningen för äldreomsorg.

Inlämning av anbud
Anbud skall vara Mariehamns stads socialförvaltning tillhanda
senast 31.5.2017, kl. 16.00.

Adress för anbud:                 Mariehamns stad, sociaförvaltningen, 
                                                    PB 207, 22101 Mariehamn
E-post:                                      pauliina.korkko@mariehamn.ax

Upplysningar om upphandlingen
Närmare upplysningar om upphandlingen lämnas av Pauliina Körkkö, pauliina.korkko@mariehamn.ax , telefon 018-531736 eller projektanställd Agneta Finckenberg-Eriksson, agneta.finckenberg-eriksson@mariehamn.ax , telefon 018-531743.

Begäran om förtydligande eller komplettering av anbudsunderlaget tas emot på e-postadress: pauliina.korkko@mariehamn.ax senast 17.05.2017. Staden lämnar vid behov skriftligt förtydligande eller komplettering via e-post till alla som begärt anbudsunderlaget och svaren publiceras även på hemsidan där annonsen publiceras.

Se mer information här

    Sidan uppdaterades