Upphandling av leverans av ventilationsfilter

Kort beskrivning av upphandlingen
Leverans av ventilationsfilter till stadens fastigheter. Anbud skall gälla filter för 1 år med option på ytterligare 1 år. Anbudshandlingar sänds till anbudsgivare efter intresseanmälan.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, fastighetsavdelningen

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Kontaktperson för frågor
Tommy Nordqvist, tfn. 018-531 526, e-post: tommy.nordqvist@mariehamn.ax

Datum för när svar på frågor publiceras
3.3.2016

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad
Fastighetsavdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

eller e-post: tommy.nordqvist@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
7.3.2016

 

Sidan uppdaterades