GNSS-mätning, avvägning, utjämning och beräkning för nytt koordinat- och höjdsystem

Mariehamns stad har för avsikt att byta koordinat- och höjdsystem från det nuvarande lokala sytemet till det nationella ETRS-GK20 och N2000. En existerande projektplan- och utredning finns. I detta skede upphandlas GNSS-mätning med tillhörande utjämning, avvägning med tillhörande utjämning, beräkning av transformationer och produktion av nya höjdkurvor.

Förfarande

Öppet förfarande under EU:s tröskelvärde

Sista dag för frågor

2018-12-11 (elektroniskt via e-Avrop portalen https://www.e-avrop.com/aland/Default.aspx )

Sista anbudsdag

2018-12-18 (e-Anbud via e-Avrop)

För fullständiga uppgifter om upphandlingen samt frågor och svar besök

https://www.e-avrop.com/aland/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=39566

 

Sidan uppdaterades