Upphandling av ekologisk mjölk

Mariehamns stads kostservice inbjuder intresserade att lämna anbud på ekologisk lättmjölk med en fetthalt på 1,5 % och ekologisk mjölk med en fetthalt på 1 %.

Bakgrund
Mariehamn stads kostservice tillreder mat av hög kvalité åt alla åldersgrupper.
Andelen livsmedel, som produceras enligt ekologiskt hållbara metoder och som staden tillhandahåller skola, daghem och äldreomsorg m.m. ska efter den 31.12.2017 ifråga om livsmedlens ekonomiska värde uppgå till minst 30 % för att sedan den 31.12.2020 uppgå till minst 50 %.

Sista anbudsdag
Sista inlämningsdag för anbud 29.11.2016 kl. 15.00

Upphandlingens kontaktperson
Sari Hautamäki, chef för kostservice
Telefon: +358(0)18531276
E-post: sari.hautamaki@mariehamn.ax

Annonsering och distribution av komplett förfrågningsunderlag sker via annonseringskanalen HILMA: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/notice/view/2016-024916

Frågor och svar
1. Skall hela anbudsförfrågan returneras med svar ja bekräftat på sid 8, eller kan vi separat i offerten bekräfta att alla krav uppfylles?

Svar: Hela anbudsförfrågan skall returneras.

2. Skall det i offerten ges ytterligare information/svar kring de krav som ställs eller räcker det att vi bekräftar att alla krav uppfylles?

Svar: Bilagorna behövs inte lämnas in. Den upphandlande enheten begär in bilagorna vid val av leverantör.

Sidan uppdaterades