Drivmedel för stationstankning på Åland

Mariehamns stad upphandlar drivmedel för leveranser ur pump vid stationstankning. Upphandlingen omfattar inte bulkleveranser av drivmedel. Upphandlingen är avslutad och kontrakt undertecknades 21.10.2014 med Rundbergs Bil & Service Ab.

Mariehamns stad har för avsikt att teckna avtal med en leverantör eller med olika leverantörer för vart och ett av följande avtalsområden:

 

    

 

Avtalsområde 1.

 

Omfattar:

  • 95E10
  • 98E5
  • Diesel B7 (FAME)
  • Lätt brännolja (motorbränolja ur pump)
  • Etanol E85 ur pump
  • Alkylatbensin
Avtalsområde 2.

  

Biodrivmedel omfattar biodiesel ur pump vid takningstation.
Exempelvis FAME (>B7 upp till B100, HVO (>B7 upp till
B100), ED95 eller annan kvalitet.

 

CPV-KOD

Beskrivning, omfattning etc.

09132000

Bensin

09134220

Dieselbränsle

09134100

Dieselolja

09134230

Biodiesel

 
Avtalsperiod
2 år med möjlighet till 1 års förlängning.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, Finanskansliet

Upphandlingsförfrande
Öppet förfarande.

Sista anbudsdag
12.09.2014.

Frågor och svar
Eventuella frågor beträffande denna upphandling skall ställas per e-post till upphandlingsledare Roger Johansson på e-postadressen roger.johansson@mariehamn.ax.

Sidan uppdaterades