Tryckning av Medborgarinstitutets kurskatalog för vt2018

Mariehamns stad begär in anbud gällande tryckning av Medborgarinstitutets kurskatalog för vårterminen 2018.

Kort beskrivning av upphandlingen
Sidantal: 52 + omslag
Format: A5
Färg: 4+4
Papperskvalitet: Omslag: silk 170g, inlaga: g-print matt 90g eller motsvarande
Antal ex: totalt 14 800 ex
Leverans: Fritt Åland Post

Ett tryckkorrektur från er före tryck.

Vi levererar materialet som en tryckfärdig pdf. Inlämning 8.12.2017.

Produkterna ska vara Åland Post tillhanda den 22.12.2017 kl. 12.00, buntade enligt Postens anvisningar.

Leveransadress: Leverans 14 609 ex till Åland Post Ab/Direktreklam till utdelningen, Flygfältsvägen 10, AX-22110 MARIEHAMN; övriga 191 ex till Medborgarinstitutet i Mariehamn, Styrmansgatan 1, AX-22100 MARIEHAMN.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, Medborgarinstitutet

Upphandlingens värde
Understiger EU:s tröskelvärde

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Kontaktperson för frågor
Siv Ekström, tfn 018-531 622, e-post siv.ekstrom@mariehamn.ax

Datum för när svar på frågor publiceras
24.11.2017

Adress till vilken anbud ska skickas
Medborgarinstitutet i Mariehamn
Styrmansgatan 1
AX-22100 MARIEHAMN
eller till e-post siv.ekstrom@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
01.12.2017 kl. 15.00

Sidan uppdaterades