Tryckning av Medborgarinstitutets kurskatalog för vt 2019

Tryckning av Medborgarinstitutets kurskatalog för vt 2019

Mariehamns stad begär in anbud gällande tryckning av Medborgarinstitutets kurskatalog för vårterminen 2019.

Kort beskrivning av upphandlingen
Sidantal: Alt. 1: 52 sidor (48 sidor + omslag), Alt. 2: 56 sidor (52 sidor + omslag)
Format: A5
Färg: 4+4
Papperskvalitet: Omslag: silk 170 g, inlaga: g-print matt 90 g eller motsvarande
Antal ex: totalt 14 900 ex
Leverans: Fritt Åland Post

Ett tryckkorrektur från er före tryck.

Vi levererar materialet som en tryckfärdig pdf. Inlämning 11.12.2018.

Produkterna ska vara Åland Post tillhanda den 21.12.2018 kl. 12.00, buntade enligt Postens anvisningar.

Leveransadress: Leverans 14 781 ex till Åland Post Ab/Direktreklam till utdelningen, Flygfältsvägen 10, AX-22110 MARIEHAMN; övriga 119 ex till Medborgarinstitutet i Mariehamn, Styrmansgatan 1, AX-22100 MARIEHAMN.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, Medborgarinstitutet

Upphandlingens värde
Understiger EU:s tröskelvärde

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Kontaktperson för frågor
Siv Ekström, tfn 018-531 622, e-post siv.ekstrom@mariehamn.ax

Adress till vilken anbud ska skickas
Medborgarinstitutet i Mariehamn
Styrmansgatan 1
AX-22100 MARIEHAMN

Sidan uppdaterades