Tryckning av Medborgarinstitutets kurskatalog för vt 2017

Mariehamns stad begär in anbud gällande tryckning av Medborgarinstitutets kurskatalog för vårterminen 2017.

Kort beskrivning av upphandlingen
Sidantal: Alt. 1: 40 + omslag, alt. 2: 44 + omslag, alt. 3: 48 + omslag
Format: A5
Färg: 4+4
Papperskvalitet: Omslag: silk 170g, inlaga: g-print matt 90g eller motsvarande
Antal ex: totalt 14 700 ex
Leverans: Fritt Posten Åland
Ett tryckkorrektur från er före tryck.
Vi levererar materialet som komplett paket i Indesign CC, alternativt som tryckklar pdf. Inlämning 9.12.2016.
Produkterna ska vara Posten Åland tillhanda den 27.12.2016 kl. 12.00, buntade enligt Postens anvisningar.
Leveransadress: Leverans 14 505 ex till Posten Åland Ab/Direktreklam till utdelningen, Flygfältsvägen 10, AX-22110 Mariehamn; övriga 195 ex till Medborgarinstitutet i Mariehamn, Styrmansgatan 1, AX-22100 Mariehamn.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, Medborgarinstitutet

Upphandlingens värde
Understiger EU:s tröskelvärde

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Kontaktperson för frågor
Leena Raitanen, tfn 018-531622, e-post leena.raitanen@mariehamn.ax

Datum för när svar på frågor publiceras
14.11.2016

Adress till vilken anbud ska skickas
Medborgarinstitutet i Mariehamn
Styrmansgatan 1
AX-22100 Mariehamn

eller till e-post leena.raitanen@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
18.11.2016 kl. 15.00

Sidan uppdaterades