Tryckning av Medborgarinstitutet kurskatalog

Mariehamns stad begär in anbud på tryckning av Medborgarinstitutets kurskatalog för läsåret 2017-2018.

Kort beskrivning av upphandlingen
Sidantal: Alt. 1: 48 + omslag, alt. 2: 52 + omslag
Format: A4
Färg: 4+4
Papperskvalitet: Omslag: silk 170g, inlaga: g-print matt 90g eller motsvarande
Antal ex: totalt 14735 ex
Leverans: Fritt Åland Post
Ett tryckkorrektur från er före tryck.
Vi levererar materialet som en tryckfärdig PDF-fil. Inlämning 26.7.2017.
Produkterna ska vara Åland Post tillhanda den 8.8.2017 kl. 12.00, buntade enligt Postens anvisningar.
Leveransadress: Leverans 14534 ex till Åland Post Ab/Direktreklam till utdelningen, Flygfältsvägen 10, AX-22110 Mariehamn; övriga 201 ex till Medborgarinstitutet i Mariehamn, Styrmansgatan 1, AX-22100 Mariehamn.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, Medborgarinstitutet

Upphandlingens värde
Understiger EU:s tröskelvärde

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Kontaktperson för frågor
Leena Raitanen, tfn 531 622, e-post leena.raitanen@mariehamn.ax

Datum för när svar på frågor publiceras
14.6.2017

Adress till vilken anbud ska skickas
Medborgarinstitutet i Mariehamn
Styrmansgatan 1
AX-22100 Mariehamn

eller till e-post leena.raitanen@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
20.6.2017 kl. 15.00.

Sidan uppdaterades