Transport och slutbehandling av slam från Mariehamns stads avloppsreningsverk, Lotsbroverket

Mariehamns stad begär in anbud för transport och slutbehandling av avvattnat rötslam från Lotsbroverket under perioden 1.1.2019-31.12.2020 samt för en option för 1.1.2021-31.12.2021.

Upphandlande enhet

Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen

Kontaktperson för frågor

Samhällsteknisk chef Jouni Huhtala,  e-post: jouni.huhtala@mariehamn.ax

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande

Upphandlingen har publicerats i webbportalen HILMA, annonsnummer 2018-019460. Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga via följande länk:

https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/notice/view/2018-019460/attachments

Adress till vilken anbud ska skickas

Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Sista datum för inlämnade av anbud

Slutna anbud märkta ”Slamupphandling” inlämnas senast den 29.10.2018 kl. 12.00.

Sidan uppdaterades