Transport och behandling av avvattnat slam från Lotsbroverket

Föremål för upphandlingen
Anbud begärs för borttransport och behandling av avvattnat och rötat slam från stadens avloppsreningsverk Lotsbroverket under perioden 1.1.2017–31.12.2018 samt för en option för 1.1.2019-31.12.2019.
Under ett kalenderår utvinns ca 2 500-3 500 m3 avvattnat och rötat slam ur avloppsreningsverkets process. För borttransport av slammet tillhandahålls  två stycken dragcontainrar som vardera rymmer ca 10 m3.

Anbudshandlingar erhålles från Infrastruktursektorns kansli vid Elverksgatan 1.

Krav
Krav som ställs på anbudsgivare presenteras i anbudsförfrågan. 

Upphandlande enhet
Samhällstekniska avdelningen.

Kontaktperson
Jouni Huhtala, tfn 018 531 530, e-post: jouni.huhtala@mariehamn.ax

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande.

Upphandlingens uppskattade värde
Värdet av upphandlingen understiger EU-tröskelvärdet.

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Sista datum för inlämnande av anbud
Slutna anbud inlämnas enligt anvisningar i anbudsförfrågan senast den 24 oktober 2016 kl. 16.00.

Sidan uppdaterades