Anbudförfrågan på ombyggnadsarbeten, Strandnäs skola, norra skolbyggnaden

Anbud inbegärs på ombyggnad av kall ljusgård till bibliotek.

Arbetet omfattar nytt betonggolv med värmeslingor samt ny ventilation till utrymmet. Målning och mattläggning ingår. I anbudet skall ingå mark-, byggnads-, målnings- och VVS-arbeten.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, fastighetsavdelningen

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens uppskattade värde
< 100.000 €

Kontaktperson för frågor
Anbudshandlingar och krav på anbudsgivare erhålles av:

Göran Seffer, tfn. 018-531 522 eller 018-0457 522 1792
e-post: fastighet@mariehamn.ax

Sista datum för frågor
30.3.2017

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad
Fastighetsavdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

eller e-post: fastighet@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
05.04.2017

Sidan uppdaterades