Anbudsförfrågan på leasing av GNSS-utrustning

Mariehamns stads mätningsenhet har för avsikt att leasa GNSS (Global Navigation Satellite System)-utrustning för precisionsmätning och kartläggning i koordinatsystemet ETRS-GK20 med nätverks-RTK (Real Time Kinematic). Utrustningen kommer att användas i det dagliga arbetet och i första hand för kartläggningsuppdrag som kräver precision. Leasingtiden är 60 månader (5 år).

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, mätningsenheten

Upphandlingens värde
Understiger det nationella tröskelvärdet

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Handlingar
Handling gällande anbudsförfrågan hittar du under "Hitta snabbt" till höger. 

Kontaktperson 
Matti Janlöv, tfn. 018-5310 eller 018-531 540
e-post: matti.janlov@mariehamn.ax

E-postadress till vilken frågor skall skickas
info.matning@mariehamn.ax

Sista datum för frågor
28.9.2017

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad
Samhällstekniska avdelningen
Mätningsenheten
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

eller e-post: matti.janlov@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
9.10.2017, kl. 15.00

Sidan uppdaterades