Rivning av byggnad

Rivning av de s.k. Lärarbostäderna invid Strandnäs skolor.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, fastighetsavdelningen

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Kontaktperson för frågor
Anbudshandlingar och krav på anbudsgivare erhålles av:

Göran Seffer, tfn. 018-531 522 eller 018-0457 522 1792
e-post: fastighet@mariehamn.ax

Sista datum för frågor
14.6.2017

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad
Fastighetsavdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

eller e-post: fastighet@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
19.6.2017

Sidan uppdaterades