Platser för glasskiosk

Mariehamn stad bjuder ut försäljningsplatser på Lilla holmen och Nabben under tiden 01.06 -31.08 2018.

Föremål för upphandlingen

Bedömningen av offerter sker dels utifrån anbudssumman som skall ges exkl. moms, dels utifrån anbudsgivarens koncept inkl. öppethållning.

Staden förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta givna anbud.

Upphandlande enhet

Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen, markenheten

Kontaktperson för frågor

Anne Nordblom, tfn 018 531 562, e-post: anne.nordblom@mariehamn.ax eller
Håkan Lindén, tfn 018 531 560, e-post: hakan.linden@mariehamn.ax

Adress till vilken anbud ska skickas

Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Sista datum för inlämnade av anbud

Slutna anbud märkta ”Glassplats” inlämnas senast den 15.05 2018 kl. 12.00.

Sidan uppdaterades