Platser för glasskiosk

Mariehamn stad bjuder ut försäljningsplatser på Lilla holmen och Nabben under tiden 01.06 -31.08 2017.

Upphandlande enhet
Samhällstekniska avdelningen

Upphandlingens innehåll
Bedömningen av offerter sker dels utifrån anbudssumman som skall ges exkl. moms, dels utifrån anbudsgivarens koncept inkl. öppethållning.
Staden förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta givna anbud.

Kontaktuppgifter för frågor
För närmare upplysningar kontakta Anne Nordblom, tfn 531 562 eller
Håkan Lindén tfn 531 560

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad
Samhällstekniska avdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn


Sista datum för inlämnande av anbud
05.05.2017 kl. 12.00

 

Sidan uppdaterades