Övernäs skola, åk 7-9 Nya räcken mot söder

Komplettering av räcken och handledare vid ramp och trappor utomhus i södra delen av nya högstadieskolan. Kontakta fastighetsavdelningen för erhållande av anbudshandlingar.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, fastighetsavdelningen

Kontaktperson för frågor

Hans-Kristian Skaag, tfn 018 531 522, e-post: hans-kristian.skaag@mariehamn.ax 

Göran Seffer, e-post: goran.seffer@mariehamn.ax

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens uppskattade värde
< 20000 €

Adress till vilken anbud ska skickas

Mariehamns stad, fastighetsavdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Eller per e-post: hans-kristian.skaag@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnade av anbud

Slutna anbud märkta ”Räcken Övernäs skola” inlämnas senast den 24.09 2018 kl. 15 00.

Sidan uppdaterades