Anbudsbegäran avseende trottoarombyggnad

Samhällstekniska avdelningen begär anbud på trottoarombyggnad vid Skillnadsgatan, avsnittet Ålandsvägen - Öhbergsvägen, i enlighet med nedan och i förfrågningsunderlaget ingående handlingar.

Upphandlande enhet

Samhällstekniska avdelningen, Markenheten

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande

Upphandlingens innehåll

Ombyggnad av trottoar

Handlingar

Handlingar erhålls från Håkan Lindén tfn 531 560, e-post hakan.linden@mariehamn.ax

Frågor om upphandlingen

Förfrågningar under anbudstiden besvaras av Projektchef Håkan Lindén tfn 531 560 alt e-post: hakan.linden@mariehamn.ax

Sista anbudsdag

Slutna anbud märkta ”ombyggnad trottoarer” skall lämnas till beställaren senast 19 juni 2018 kl 12.00 under adress:

Samhällstekniska avdelningen
Elverksgatan 1
AX 22100 Mariehamn

Sidan uppdaterades