Markentreprenad för ombyggnad av del av Ålandsvägen

Föremål för upphandlingen

Entreprenadanbud inbegärs för ombyggnad av del av Ålandsvägen, Etapp 2 sektion 0/000 – 0/415 (Ålandsplan - Köpmansgatan ), inklusive delvis ombyggnad mot anslutande gator.

Ombyggnad av Algotsgränd.

I arbetet ingår urgrävning och återuppbyggnad av hela gatuområdet, schaktning för och montering av VAD ledningar och brunnar, montering av fundament för trafikmärken och belysning.

Anbudshandlingar erhålls from 13 november från Infrastruktursektorns kansli vid Elverksgatan 1, våning 3.

Upphandlande enhet

Samhällstekniska avdelningen

Kontaktperson

Håkan Lindén, tfn 018 531 560, e-post: hakan.linden@mariehamn.ax

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande.

Upphandlingens uppskattade värde

Värdet av upphandlingen understiger EU-tröskelvärde.  

Adress till vilken anbud ska skickas

Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Sista datum för inlämnade av anbud

Slutna anbud märkta ”Ålandsvägen” inlämnas senast den 11 december 2017 kl 12.00.

Sidan uppdaterades