Markentreprenad för ombyggnad av del av Ålandsvägen

Föremål för upphandlingen

Entreprenadanbud begärs för ombyggnad av del av Ålandsvägen, Etapp 1 sektion 0/415 – 0/805 (Köpmansgatan – Norra Esplanadgatan). I arbetet ingår urgrävning och återuppbyggnad av hela gatuområdet, montering av dagvattenledningar och brunnar, montering av fundament för trafikmärken och belysning.

Anbudshandlingar erhålls från Infrastruktursektorns kansli vid
Elverksgatan 1.

Upphandlande enhet

Samhällstekniska avdelningen

Kontaktperson

Håkan Lindén, tfn 018 531 560, e-post: hakan.linden@mariehamn.ax 

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande. 

Upphandlingens uppskattade värde

Värdet av upphandlingen understiger EU-tröskelvärde.  

Adress till vilken anbud ska skickas

Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Sista datum för inlämnade av anbud

Slutna anbud märkta ”Ålandsvägen” inlämnas senast den 14 december 2016 kl 12.00.

Sidan uppdaterades