Självbetjäningsautomater

Anbudsförfrågan gällande två (2) självbetjäningsautomater till Mariehamns stadsbibliotek.

Upphandlande enhet

Mariehamns stad, Kultur- och fritidssektorn,

Mariehamns stadsbibliotek, PB 5, AX-22100 Mariehamn

Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs som öppet förfarande i enlighet med Mariehamns stads upphandlingsanvisningar under EU:s tröskelvärde.

Kontaktperson och frågor

Kontaktperson under anbudstiden: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidsdirektör, Mariehamns stad, e-post: fredrika.sundberg@mariehamn.ax , tfn 531 404

Eventuella frågor eller önskemål om förtydligande av anbudsunderlaget ska ställas skriftligt. Begäran om klargörande ska göras senast 21.8.2017.

Frågan och svaret publiceras senast 23.8.2017 på annonsens webbsida på adressen:

http://www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/aktuella/
och blir en del av annonsen. Frågeställaren är anonym.

Omfattning

Mariehamns stadsbibliotek planerar att förnya sina två självbetjäningsautomater som inköptes 2008. De är av modell Biblioteca / TOR RF1. Den ena automaten är kopplad till en reservationsvagn - Axess Trolley även den inköpt år 2008.

Biblioteket önskar fortsättningsvis använda reservationsvagnen. Ange i anbudet om detta är möjligt eller inte. Om det inte är möjligt ange pris för förnyad reservationsvagn som fungerar ihop med de självbetjäningsautomater ni erbjuder.

Upphandlingen genomförs under förutsättning att budgeterade medel finns.

Kravspecifikation på självbetjäningsautomaterna

1. Utrustningen skall samverka med bibliotekssystemet BOOK-IT.

2. Utrustningen bör fungera tillsammans med reservationsvagn Axess Trolley. Om inte anges i anbudet alternativ för detta.

3. Självbetjäningsautomaterna skall kunna hantera både streckkoder för lånekort, körkort och taggade media.

4. Systemet skall kunna läsa taggar från olika leverantörer.

5. Självbetjäningsautomaternas funktion skall kunna användas för både av- och pålarmning, utlåning, omlåning och återlämning av media och tydligt visa låntagaren att transaktionen är godkänd/icke godkänd.

6. Bibliotekspersonalen skall enkelt kunna ändra den generella informationen på självbetjäningsautomaternas bildskärm.

7. Låntagaren skall kunna välja generell information på minst svenska, finska och engelska på självbetjäningsautomaternas bildskärm.

8. Självbetjäningsautomaterna skall ge låntagaren ett kvitto på utlånade och återlämnade media och alltid ge kvitto med fullständig status; böcker hemma, reservationer, skulder. Kvitto skall även gå att få som e-postmeddelande.

9. Kvittot skall skrivas på det språk som låntagaren valt på självbetjäningsautomaten vid utlåningstillfället.

10. Självbetjäningsautomaterna skall vara höj- och sänkbara.

11. Utrustningen skall ha en tillhörande manual på svenska eller engelska där automaternas hantering, innehåll och underhåll beskrivs.

Anbudets innehåll

1. Totala anbudet på två självbetjäningsautomater exklusive moms

2. Priserna ska anges i euro

3. Installation

4. Utbildning i handhavande

5. Underhåll, service och support och vad som ingår i de olika delarna

6. Garantitid

7. Leveranstid

8. Referenser från tidigare leveranser av självbetjäningsautomater. Ange minst två stycken och dessa får inte vara äldre än två år.

9. Anbudets giltighetstid

10. Fraktfritt till Mariehamns stadsbibliotek, emballage och transportförsäkring skall ingå.

Inlämnande av anbud

Anbudsgivaren skall lämna anbud i enlighet med denna anbudsförfrågan senast 31 augusti 2017 kl 15.00 per e-post fredrika.sundberg@mariehamn.ax  eller till Mariehamns stad, Kultur- och fritidssektorn, Mariehamns stadsbibliotek, PB 5, AX-22101 Mariehamn. Märke "Anbud självbetjäningsautomat".

Tilldelningsbeslut

Ett meddelande om vilket anbud som antagits skickas till alla leverantörer som lämnat anbud.

Krav på anbudsgivare

Anbudsgivare kan uteslutas enligt följande prövningsbaserade uteslutningsgrunder i följande situationer.

1. Är försatta i konkurs – kommer att försättas i likvidation

2. Har sin yrkesverksamhet gjort sig skyldig till allvarlig förseelse

3. Har åsidosatt sin skyldighet att betala skatter och lagstadgade sociala avgifter

Den upphandlande enheten förbehåller sig rätten att kontrollera dessa uppgifter.

    Sidan uppdaterades