Första försöket att upphandla nytt intranät avbröts

Första försöket att upphanda nytt intranät avbröts tillföljd av att för få anbud inkom. Förutsättningen var att minst två (2) anbud inkommit.

Första försöket att upphandla nytt intranät avbröts tillföljd av att för få anbud har inkommit. Förutsättningen var att minst två (2) anbud lämnats inom utsatt anbudstid.

Beslutet att avbryta och anvisning för rättelseyrkande finns i kolumnen till höger.

 

Ny annons om upphandlingen publicerades 28.10.2013.

 

Frågor rörande beslutet att avbryta upphandlingen och avsikten att gå ut med ny upphandling ska skickas till e-postadressen webb@mariehamn.ax

Sidan uppdaterades